Het nieuwe jaar: heil en zegen

Het jaar 2013 is begonnen.

Wat begon het luidruchtig!

Voor een bedrag van 70 miljoen euro’s vloog de lucht in.

Het moet blijkbaar iets kosten.

 

Dat brengt mij op iets anders.

Het kost ook inspanning om een jaar op goede wijze te betrachten.

Ik bedoel: ook dit jaar is weer een jaar onzes Heren.

Dat klinkt ouderwets, maar het heeft te maken met de het tijdsbeeld, dat je hebt.

Onze tijden rusten in Gods hand, zingt de psalm (31).

 

Daar kun je van denken wat je wilt.

Maar het roept iets op van geborgenheid.

En daar is ook inspanning voor nodig.

Geborgenheid komt niet zomaar.

 

Ik moet nog even terugdenken aan dat mooie lied van Dietrich Bonhoeffer, dat als gezang 398 in het Liedboek voor de kerken is opgenomen. Het eindigt met:

In goede machten liefderijk geborgen 

verwachten wij getroost wat komen mag.

God is met ons des avonds en des morgens, 

is zeker met ons elke nieuwe dag.

 

Via  You Tube ontdekten we de mooie en ingekeerde zang van Richard Geldner met gitaar. Die Duitse tekst op een mooie melodie hebben we beluisterd in de kerk.

Von guten Mächten wunderbar geborgen,

erwarten wir getrost, was kommen mag.

 

Liefderijk geborgen – dat gaat niet zomaar. Dat heeft als achtergrond, dat we een liefhebbend God hebben, die de wereld zo lief heeft gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft als Lam Gods, dat onze zonden op Zich nam. Die geborgenheid voel je het beste, als je je openstelt voor Gods heil in Christus en zijn zegen onderweg in ons leven.

Ik wens u heil en zegen toe!

Ds. Scheltens

P.S.: iedere zaterdag hoop ik voor onze website een column te schrijven.

 

Vergelijkbare berichten