Vragen (1)

Is geloven wel belangrijk, en waarom dan? Waar is God? En hoe kun je Hem kennen? Ik geef ieder het zijne, waarom zou ik dan Jezus nodig hebben? Als God machtig is en vol liefde, waarom gaat Hij dan zijn eigen zoon slachtofferen? En als God echt bestaat, waarom dan al die ellende in de wereld.

Dit zijn vragen van jongeren. Het gaat over het bestaan van God, het kwaad, kennis van God, nabijheid van God, waarde van de Bijbel. Het is iedere keer weer een uitdaging voor vandaag om op deze vragen samen met jongeren op de catechese naar een antwoord te zoeken.

Jonge mensen zitten vol met levensvragen. Maar de kerk loopt het levensgrote  risico om prachtige antwoorden te hebben op vragen die jonge mensen zichzelf nooit stellen. Dat is natuurlijk voor catechese en prediking een groot probleem.

Daarbij zie ik enkele hoofdgedachten.

1. Geloof is niet alleen persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk. Je hebt iets wat je deelt. Je krijgt iets waarin je delen mag.

2. In het denken over het geloof past niet alles precies. Je hebt losse eindjes en onoplosbare kronkels.

3. Het geloof is het waard om overdacht te worden. Geloof in Christus kan doordenking aan.

4. Voor jezelf en voor het gesprek met andersdenkenden is het belangrijk om na te denken over je eigen geloof. Het is goed om zelf beter te begrijpen waar je voor gaat. En dan kun je het ook beter uitleggen.

 

Concreet

Misschien zeg je: de Bijbel is door mensen vormgegeven. Poging tot antwoord: maar wel door Gods daden uitgelokt.

Vraag: Is geloven wel belangrijk, en waarom dan?

Poging tot antwoord: Geloven heeft te maken met het leren kennen van wie je gemaakt heeft. Je bent een kind van God. Hij is jouw Vader in de hemel. Hoe belangrijk is het voor kinderen om hun ouders te hebben en te leren kennen. Op de televisie zijn er hele programma’s die familieleden van elkaar opsporen, want aan een familielid leer je een beetje kennen wie je zelf bent. Aan God merk je wie jij bent en wat er allemaal voor nodig is voor ons om Hem te leren kennen en te weten wat goed voor ons is.

 

Vraag: Waar is God? En hoe kun je Hem kennen?

Poging tot antwoord: God is in de hemel, maar met zijn Geest is Hij ook onder ons in onze leefwereld. En je kunt Hem leren kennen door de verhalen in de Bijbel te lezen over Israël en over Jezus. Jezus noemt de hemel “Vaderhuis met de vele woningen”. En dan merk je meteen dat de Here God niet alleen is. Want Jezus zegt, dat Hij allen die hun vertrouwen stellen op God,  bijeenbrengt waar Hij is – in het Vaderhuis.

W.J.W. Scheltens

P.S.: iedere zaterdag hoop ik voor de website van onze kerk een column te schrijven.

Vergelijkbare berichten