Humor

Humor
is wel een ontspannende factor in vergaderingen. Een dominee vertelde vol enthousiasme over het dorp waar hij mocht werken en wonen. Daar staat de Grote Kerk midden in het dorp. En de dominee die daarover met voldoening  en vreugde de diensten mocht leiden, zei in het vuur van zijn verhaal: je kunt om de grote kerk niet heen.  Toen mocht ik als voorzitter een reactie geven.

En toen zei ik: och, ik ben daar ook wel eens geweest en de kerk staat inderdaad prominent in het dorp, maar je kunt wel om de kerk heen, want er is een keurig geplaveide weg om de kerk gelegd, zodat je er goed omheen kunt.  De dominee begreep me niet. U
bedoelt de rondweg, maar dan kom je helemaal niet in het dorp. Nee, zei ik, niet de rondweg, maar midden in het dorp staat de kerk, waarvan u zegt: je kunt er niet om heen.

Maar ik zeg: je kunt er wel omheen over die weg eromheen. De vergadering grinnikte, maar de dominee snapte het niet. Hij
zei: u moet niet van die moeilijke vragen stellen. Dus toen concludeerde ik af met de woorden: je kunt niet om de kerk heen, zo
prominent ligt die in het dorp; en je kunt wel makkelijk om de kerk heen, zo mooi is er een weg omheen aangelegd.

En zo was het allemaal weer duidelijk.

Humor is een ontspannende trek in onze communicatie. Vooral als het positief en opgewekt getoonzet is. Maar niet iedereen heeft daar een antenne voor. Jaren geleden was ik ook voorzitter van een kerkelijke vergadering en toen verzuchtte iemand: moeten we hier nu aldoor lachen? Ik denk: we mogen met ontspannen ijver doorgaan met het duidelijk maken, wat het geloof in Christus toevoegt aan het leven. Ik denk aan: blijdschap, dankbaarheid en inzet. Of zoals iemand me eens schreef: tel uw zegeningen, tel
ze één voor één – dat kost mij vele uren…

Zo zal Christus zijn kerk bewaren. Want het Woord van God blijft eeuwig bestaan. We mogen met humor en dus ontspannen beseffen: ’t is niet onze zaak o, Heer!

Ds. Scheltens

P.S.: iedere zaterdag hoop ik voor onze website een column te schrijven.

Vergelijkbare berichten