Veiligheid is de grens

Voor een Elfstedentocht in Friesland is de afgelopen dagen heel veel aandacht geweest. Maar de ijsdikte over grote delen van de 200 kilometer lange route is onvoldoende. Volgens voorzitter Wiebe Wieling van de vereniging is het ijs gemiddeld 10 tot 11
centimeter dik, terwijl 15 centimeter een voorwaarde is. ‘Er zijn uitschieters van boven de 15 centimeter, maar ook plekken waar het slechts 8 tot 9 centimeter is’, aldus Wieling. Dat geldt vooral voor het ijs in het zuiden en zuidwesten van de provincie. Die
problemen zijn niet zomaar op te lossen.

Och, dinsdag is nog een van de rayonhoofden door het ijs is gezakt. Wiebe Wieling vertelt de grens te hebben opgezocht: ‘We hebben meter voor meter het ijs van het Slotermeer geïnspecteerd. Maar veiligheid is de grens.’ IJsmeesters en rayonhoofden hebben een belangrijke verantwoordelijkheid. Als ze het sein veilig geven, moet het ijs ook kunnen dragen. Dan kun je niet hebben, dat mensen door het ijs zakken.

Daarom is het een mooie uitspraak: veiligheid is de grens. Dat is eigenlijk ook iets wat de bijbel ons vertelt: God is op onze veiligheid gericht, voor tijd en eeuwigheid. Daarom zendt Hij zijn Zoon. Omdat de veiligheid van ons Hem ter harte gaat. Hij wil
niet dat we over de grens van de veiligheid heen schieten. Dat we roekeloos zouden worden, of geen gevaren meer zien uit overmoed of hoogmoed. Daarom is de Goede Herder er en de Heilige Geest: om ons veilig te houden.

Er wordt voor ons gezorgd, zou je kunnen zeggen. Maar de keerzijde is er ook. Waak je zelf ook over je veiligheid? Want
veiligheid is de grens. Ja, een mooie uitspraak!

Ds. Scheltens

P.S.: iedere zaterdag hoop ik voor onze website een column te schrijven.

Vergelijkbare berichten