Op weg naar Pinksteren

 

De uitstorting van de Heilige Geest is door Lucas in zijn tweede boek, de Handelingen der Apostelen het meest duidelijk beschreven in hoofdstuk 2.

Zo ook de weergave van wat op de Hemelvaartsdag wordt gevierd, Lucas 24 het slot en in Handelingen 1 het begin.

Maar de evangelist Johannes geeft veel meer achtergronden in de hoofdstukken 14 en 16.Daarbij laat Johannes de verbinding van beide gebeurtenissen zien.

 

column 20150516

 

Jean Fouquet (ca. 1420 – 1481), De uitzending van de apostelen,verluchtigd manuscript (1452-60) voor de Franse schatkistbeheerder Étienne Chevalier

De vuurbal symboliseert de Heilige Geest. De stralen raken het water van de fontijn, dat daarmee heilig wordt, en de elf apostelen, die hun leerlingen dopen. In feite ontvangen de apostelen hier hun opdracht om de boodschap van Jezus uit te dragen.

In het christelijk geloof is Pinksteren het feest  van de uitstoring van de Heilige Geest. Het is de dag, dat Petrus naar buiten treedt en wereldwijd bekend maakt wat er met Christus is gebeurd, ons ten goede.

Petrus treedt naar voren. Hij springt op. Hij neemt het woord. De Geest vuurt hem aan om onverbloemd te getuigen van de grootheid van Christus!

Getuige-zijn is meer dan spreken, het is ook de lichaamstaal en ook de toewijding en ook het gedrag. Getuige-zijn raakt je toonzetting, je interesseveld, je manier van bezig zijn.

Jullie zullen mijn getuigen zijn, zegt Jezus bij zijn hemelvaart.

En de Geest, die jullie ontvangen zullen als je eendrachtig bijeen blijft, die zal je leiding geven en laten weten waar je je voeten zetten moet en hoe je jouw gedachten kunt laten gaan over de dingen van het leven.

Pinksteren is ook de verjaardag van de kerk. Pinksteren laat je voelen, dat jouw manier van christen-zijn te maken heeft met de grote daden van God en niet met de kleine daden van mensen alleen.

Pinksteren is gaandeweg ook verbonden geraakt met zending: aanwezig zijn in die delen van de wereld, waar Christus nog niet als Heer beleden en beleefd wordt. Dat slaat niet alleen op plekken van de wereldkaart. Het slaat ook op plekken uit de sociale kaart. De media, de kunst, de werkvloer, de opleiding – ook die plekken mogen in aanraking komen met Christus.

De Heilige Geest schakelt ons niet uit, maar in!

Goede voorbereiding gewenst op het Pinksterfeest.

P.S. Bij mooi weer vieren het feest van Pinksteren op zondag 24 mei 2015 op het veld van de fam. Pater, hoe Engweg/Molenweg, aanvang 10.30 uur.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten