Op weg naar Kerstmis 2011

Ook dit jaar mogen we het Kerstfeest vieren: de geboorte van Jezus. Het woord ‘Kerst’ heeft te maken met het woord ‘Christus’, dat gezalfde betekent en vaak gebruikt wordt om aan te geven, wie Jezus van Nazareth is, de Gezalfde. Hoe gaan we om met de mogelijkheid om het Kerstfeest te vieren?

Dat is aan ieder vrij om in te vullen. Toch is het goed om ook stil te staan bij wat Kerst tot Kerstfeest maakt. We worden aan alle kanten opgeroepen om deze feestdagen niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Je merkt dat in de winkels, aan de mensen en aan de
muziek. Zo hebben we op zondag 11 december 2011 om 19.00 uur in de Gereformeerde Kerk aan de Oranjestraat te Lunteren het traditionele ‘Festival of Lessons and Carols’. Deze viering op één van de Adventszondagen voor Kerst is geïnspireerd op een oud Engels gebruik waarbij lezingen worden afgewisseld met hymns en carols die op de lezingen van toepassing zijn of die de lezingen
aanvullen. Naast carols gezongen door koor is er veel ruimte voor samenzang.

Een ‘Festival of Lessons and Carols’ is een lust voor iedere liefhebber van kerkmuziek geïntegreerd binnen de eredienst. Medewerking aan het Festival wordt ook dit jaar verleend door het Kamper Vocaal Ensemble ‘Kavóca’ o.l.v. Luthine Postuma. Instrumentale medewerking wordt verleend door Jan Broekhuis, piano en Sipke de Boer, orgel. Ik mag liturg zijn en het thema
is: het Geschenk. Na de dienst is er voor iedereen gelegenheid om in de hal van de kerk elkaar te ontmoeten.

Zo wordt er in de kerk zorgvuldig toegewerkt naar het Kerstfeest: vier weken leven we in de tijd van advent, verwachten van wat komen gaat. Er wordt gelezen in de Bijbel,  in het Evangelie, in de oude profetenboeken van Israël en in de Psalmen. Daar klinken
gedachten over de Messias en over de verwachting aangaande Hem.

Ook dit jaar is er weer die avond vol muziek met Kavóca uit Kampen. Via deze muziek komen we bij de bron en de kern van Kerst: de aankondiging en geboorte van het Kerstkind Jezus. In het Kerstevangelie wordt er ook gezongen: door Maria, Zacharias, de engelen, de herders en Simeon. Via deze muziek komen we bij de bron en de kern van Kerst: de aankondiging en geboorte
van het Kerstkind Jezus. Want hij is ook onze Redder!

In de wereld om ons heen zien we zorgen over de sfeer in de samenleving. De economische ontwikkelingen vragen veel aandacht. En de Arabische lente lijkt over te gaan in winterkou. In veel gezinnen leeft er ook verdriet door ziekte en gemis door de dood. In dat licht is het bijzonder, dat het Kerstkind ons allen warmte wil bieden. Die sfeer mogen we op Kerst betrekken in al onze gedachten.

Toch mooi, dat we elkaar wel uitnodigen om mee te gaan in het spoor dat leidt tot het Kind van Bethlehem. Want in Hem is onze vrede.

Ds. Scheltens

P.S.: iedere zaterdag hoop ik voor onze website een column te schrijven.

Vergelijkbare berichten