Na de zomer, op weg naar 150 jaar kerk – 2

Er wordt gewerkt aan voorbereidingen voor de viering van 150 jaar kerk. Want de Gereformeerde Kerk te Lunteren bestaat op 5
augustus 2012 150 jaar. Dat gaan we uitgebreid vieren op vrijdagavond 21 september, zaterdagmiddag en -avond 22 september en zondagmorgen 23 september. We vieren, dat we bij de kerk van Christus mogen behoren! Over de inhoud van het geloof en het kerk-zijn bestaan veel gedachten. Positieve en uiterst negatieve gedachten. In zijn Handboek Apologetiek (Boekencentrum, Zoetermeer 2012) kijkt Alister MacGrath ook naar Petrus en Paulus  –  Handelingen 2, 17 en 24-26.

Ik kijk even met hem mee naar Petrus. Op de Eerste Pinksterdag houdt hij een verdedigingstoespraak. Eigenlijk een paaspreek met een oproep om zich hieraan niet te onttrekken. Daarin laat Petrus drie dingen zien:

1. Jezus voldoet aan speciale verwachtingen van Israël;

2. Petrus praat  laat zien welke bron hij belangrijk vindt;

3. Petrus gebruikt woorden die iets voor hen betekenen.

Petrus zegt niet alleen dat de dood en de opstanding van Jezus hebben plaats gehad, maar ook wat voor betekenis deze hebben.  Dat in het christelijk geloof geen omvorming van de joodse bronnen plaats vindt, is ook een belangrijk punt. Dat die bronnen voor
jou een vertrekpunt vormen, is ook sterk. Belangrijk is dat er iets gebeurd is, maar ook wat voor betekenis daaraan gehecht kan worden. Paulus benoemt de betekenis nogal helder: overgeleverd om onze zonden, opgewekt omwille van onze rechtvaardiging (Romeinen 4: 25).           Volgende week iets over Paulus in Athene.

Ds. Scheltens

P.S.: iedere zaterdag hoop ik voor onze website een column te schrijven.

Vergelijkbare berichten