Bethlehem

Op weg naar Bethlehem   

Kerstfeest is ook dwalen door Efrata’s velden, waar de herdertjes lagen bij nachte. Efrata’s velden is het buitengebied van Bethlehem, waar de tempelschapen werden geweid. Bethlehem wordt regelmatig in de Bijbel genoemd.  Het Bijbelboek Ruth vertelt over Elimelech die met zijn vrouw Noömi en hun twee zonen, Machlon en Kiljon, weggaan uit Bethlehem wegens hongersnood. En hoe Noömi na de dood van haar man en schoonzoons terugkeert met Ruth. En terug komt in Bethlehem, ‘broodhuis’, bij het begin van de gersteoogst. En dan is er de profeet Micha met die indrukwekkende uitspraak over Bethlehem: Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang ervlogen tijden, in de dagen van weleer. (Micha 5: 1)

Kind van Bethlehem

Dat is toch wel frappant. Uit Bethlehem komt Hij die heersen zal. En Hij heeft uit ver vlogen tijden zijn oorsprong. Boeiend is zo’n woord van profetie met een reikwijdte van eeuwen richting het Kind van Kerst. Als je zo de Bijbel verstaat, gaat het je wat zeggen, bemoedigt het, klopt er iets, ja dan voel je een hart kloppen vol warme bewogenheid, het hart van God. Bethlehem, klein maar fijn, kun je wel zeggen. Want heel de wereld weet van Bethlehem. Dankzij het Kind van Bethlehem, Jezus.

Stad van David

David is geboren in Bethlehem. En in Bethlehem  is de Geboortekerk!  Heel de wereld kent de kerstliederen met de naam Bethlehem. Onder in die kerk is een ruimte met een ster, waar de geboorteplaats van Jezus wordt aangewezen. Het is voor veel gasten uit heel de wereld een hoogtepunt om op die plek te zijn. Veel geloofsbeleving is er voor nuchtere Nederlanders niet te vinden, maar als je de emotie van anderen ziet, doet dat wel wat met je.

Herders

Bij Bethlehem zijn de herders in het veld. Zij krijgen al eerste de boodschap van Kerst: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Stel je voor, dat de herders dit allemaal voor kennisgeving hadden aangenomen. Dat ze weer overgingen tot de orde van de nacht. Dat ze het als zotteklap van de hand hadden gewezen. Dat hadden wij nooit Kerstfeest kunnen vieren zoals we dat nu doen met alle informatie die Maria van de herder had ontvangen. Maar gelukkig, de herders gaan! Ze gaan ons voor, altijd maar door!

Zo gaan we voetje voor voetje naar de Kerstnacht 2011, volgende zaterdagavond…

Ds. Scheltens

P.S.: iedere zaterdag hoop ik voor onze website een column te schrijven.

Vergelijkbare berichten