Diverse overpeinzingen

Over God spreken – Onze Vader, die in de hemelen is

Zondag is het Vaderdag en dat brengt me op de gedachte iets te schrijven over dr. Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Want hij heeft een boek geschreven over de overvloedige God en een veelkleurig geloof als overgave. De tijd van verhullend spreken is wat hem betreft voorbij. Het moeten weer over God gaan in plaats van over “het Hogere”. Wij leren van Jezus om te zeggen ‘Onze Vader’!

 

Geen vlot recept tegen leegloop.

Arjan Plaisier is sceptisch over pretentieuze pioniers die zeggen hét antwoord op de leegloop van de kerk te hebben gevonden. ‘Denk je echt dat, als we twintig jaar terug een paar dingen anders hadden gedaan, onze kerk er nu heel anders voor stond? Daar geloof ik niets van.’ Zijn boek Overvloed en overgave gaat over een vraag die voorafgaat aan bespiegelingen over de toekomst: waarom is de kerk nodig?

 

Dit boek van dr. Plaisier vind ik een belangrijke bijdrage in de meningsvorming. Want in de praktijk van het kerk zijn zie je, dat naar de kerk gaan lang vanzelfsprekend is geweest in Nederland. Dat is nu anders. Wekelijks naar de kerk gaan is voor een groot deel van de jongere generatie geen gewoonte meer. Ook ouderen maken andere keuzes. Uitslapen, familieweekenden, zussenweekenden, vriendinnenweekenden, een weekend op het water, noem maar op. Dat duidt niet op onwil, het is geen tegenzin, maar er is ook zoveel anders!

 

Omzien naar elkaar.

Plaisier zegt: ‘We weten niet meer zo goed waarom we de kerk nodig hebben. Sommigen komen niet verder dan de kerk als plek waar we omzien naar elkaar. Dat vind ik te weinig. Daar heb ik geen kerk voor nodig; op de biljartclub kijken mensen ook naar elkaar om.’

 

Enkele opmerkingen

1. Omzien naar elkaar behoort wel degelijk tot de kerntaken van de kerk. Maar dan wel zoals dat past bij kerk: voor het aangezicht van God. Wat je bespreekt, leg je voor aan de hemelse Vader in je gebed. Op dat gebed mogen we niet bezuinigen.

 

2. Op overvloed van God past overgave van de mens, zegt Plaisier.

Ik zou denken, dat die overgave gedrenkt zal zijn in vertrouwen. En die vage reserves over wie God is, moeten veranderd worden in en houding die recht doet aan het spreken van de Bijbel.

 

3. Dr. Plaisier zegt: een preek moet je bij de strot grijpen. Ik denk, dat preken ook een andere functie kan hebben: bij de hand nemen, je verstand prikkelen, je gemoed verrijken, het oud vertrouwen voeden, je verwondering wekken etc.

Maar dat het gaat om een woord van leven en dood, een niet vrijblijvend Woord van God, een klemmend beroep op Godsvertrouwen, jazeker! Dat het menselijk gedrag correctie behoeft door het goddelijke gebod, dat zegenrijk kan uitwerken, dat ook!  En dat de zegen van God ons behoeden kan voor een botte en liefdeloze houding.

 

 

 

Ds. Scheltens

P.S.: iedere zaterdag hoop ik voor onze website een column te schrijven.

Vergelijkbare berichten