Matteüs 2: 13-23 Kindermoment 20201227

‘’Herodes laat de kinderen van Betlehem doden

13 Toen ze (de wijzen mannen uit het Oosten red. ) waren vertrokken, zag Jozef in een droom een engel van de Heer God. De engel zei: “Sta onmiddellijk op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar totdat Ik je zeg dat je terug mag komen. Want Herodes zoekt naar het kind. Hij wil het doden.”

14 Toen stond Jozef ’s nachts op en vluchtte met het kind en Maria naar Egypte.

15 Daar bleef hij totdat Herodes was gestorven. Zo gebeurde wat de Heer God vroeger al door de profeet Hosea had gezegd: ‘Ik heb mijn Zoon uit Egypte geroepen.’

16 Herodes was woedend toen hij merkte dat de wijze mannen hem hadden bedrogen. Daarom stuurde hij soldaten naar Betlehem om daar alle jongetjes van twee jaar en jonger te doden. En niet alleen in Betlehem, maar ook in de wijde omgeving daar omheen. Hij bepaalde de leeftijd van twee jaar, omdat hij van de wijze mannen wist dat het kind inmiddels hooguit twee jaar kon zijn.

17 Zo gebeurde wat de profeet Jeremia vroeger al had gezegd:

18 ‘Iemand huilt en jammert in Rama. Het is Rachel. Ze huilt over haar kinderen, omdat ze er niet meer zijn. Ze wil zich niet laten troosten.’

Jozef komt terug uit Egypte

19 Toen Herodes was gestorven, zag Jozef in Egypte in een droom een engel van de Heer God.

20 De engel zei: “Ga met het kind en zijn moeder terug naar Israël. Want de mensen die Hem wilden doden, zijn gestorven.” 

21 Jozef reisde met het kind en Maria terug naar Israël. 

22 Maar hij durfde niet in Judea te gaan wonen. Want Herodes’ zoon Archelaüs was de nieuwe koning van Judea geworden. En God waarschuwde Jozef in een droom ook voor hem. Daarom ging hij naar het gebied Galilea.

23 Daar ging hij in de stad Nazaret wonen. Zo gebeurde wat de profeten vroeger al hadden gezegd. Want ze hadden gezegd dat Hij een Nazarener  zou worden genoemd.’’

Dat Jezus moet vluchten naar Egypte wordt door de Heer God bepaald. Je kunt en mag hier Gods leiding in zien. Profetieën worden vervuld. In dit Bijbelgedeelte mag je zien dat God voor Jezus, voor Jozef en voor Maria zorgt. En hierin is Hij bevrijdend met deze wereld bezig, ja zelfs ook met ons. Zie jij in je leven ook dat God met deze wereld en met jou bezig is? (bron:Vertelhetmaar)

Vergelijkbare berichten