Van de predikant Caroline Oosterveen

Dopen – Uitleg symbolische schikking Israëlzondag -In de herfst… – Bouwen over grenzen heen!


Afgelopen zondag werd er gedoopt!

Sil en Mae opgenomen in de kring….! Van God, ouders en ons allen. Van drie kanten moge het om hun bestaan heen klinken:

 Kom wees gelukkig, kind.
weet je maar veilig en geborgen
laat Mij /mij/ ons de vaste oever zijn
die jou een bedding geven wil.
laat mij jouw loopbrug worden
naar de dag van morgen

Uitleg symbolische schikking Israëlzondag en dopen, 3 oktober 2021.

In het midden van de schikking staat een rots, symbool voor God, wiens naam als een rots blijft bestaan. Om de rots heen een kring van vaasjes met verschillende witte bloemen, die verschillende mensen symboliseren. Zij geloven één voor één, maar ook samen. In twee vaasjes staat een witte roos. Daarmee wordt zichtbaar dat de dopelingen opgenomen zijn in de kring. De bloemen staan tussen bladeren die open naar de hemel staan en geven een juichende houding weer, want wij prijzen God en aanbidden Hem.

Boven de rots een boog als teken van het verbond dat God sloot met Abraham en bevestigt van kind tot kind. De kleuren blauw en wit passen bij trouw en doop maar zijn ook de kleuren van de Israëlische vlag. Gods trouw is er vanaf het begin tot aan het einde, daarom klimop langs de boog.

Boven dit alles hangt de Godslamp in de davidster. Een helder licht dat ons omstraalt, een davidster die nooit meer daal

In de herfst…..

Wat gebeurt er veel in de wijk. Een goede uitslag van een onderzoek, onzekerheid over de gezondheid van jou of iemand die je lief is, verdriet dat ineens dieper naar binnen slaat, vreugde om een paar dagen los van alles….

In deze tijd in de herfst, tijd van inkeer en verstilling, van loslaten en warmte zoeken en bieden, een gebed:

Nu de avonden langer worden
bidden wij
dat wij de tijd gebruiken
om tot onszelf te komen|
anderen te ont-moeten
en te naderen tot God.

Een leven valt stil,
zoals een blad dat valt.
En God raapt het op…

Kris Gelaude

Bouwen over grenzen heen!

Voor de mensen die hun krachten weer inzetten in Roemenië in de komende dagen: een reiszegen, vrij naar het dienstboek van de Abdij van IONA

 Moge God, die je nabij is als je zit
en als je staat, als je bouwt,
je met liefde omringen
en je bij de hand leiden.
Moge God, die je wegen kent
en de plaatsen waar je uitrust
bij je zijn in je taak op aarde
het goede nieuws zijn dat je deelt
met de mensen die je ontmoet,
en je op de eeuwige weg leiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Vrede en alle goeds, ds. Caroline Oosterveen

Vergelijkbare berichten