Vragen (2)

Jonge mensen zitten vol met levensvragen. Maar de kerk loopt het levensgrote  risico om prachtige antwoorden te hebben op vragen die jonge mensen zichzelf nooit stellen. Dat is natuurlijk voor catechese en prediking een groot probleem. Daarom probeer ik enkele vragen te noemen en van een antwoord te voorzien.

Vraag: Ik geef ieder het zijne, waarom zou ik dan Jezus nodig hebben?

Poging tot antwoord: Dat die je eigenlijk al voor een groot deel wat Jezus van je vraagt. Maar Jezus vraagt niet alleen dingen en Hij heeft ook veel te bieden: vertrouwen en geborgenheid. En als het leven niet lekker loopt, geeft Hij rust en nieuw vertrouwen.

Vraag: Als God machtig is en vol liefde, waarom gaat Hij dan zijn eigen zoon slachtofferen?

Poging tot antwoord: het is en blijft een raadsel, waarom dit nodig is. De zonde is zo’n geniepige en voortwoekerende narigheid, dat er blijkbaar geen andere methode van verzoening is. Maar één misverstand: God schuift het niet af op zijn Zoon! God lijdt in zijn Zoon Zelf mee. Het is alleen uit die liefde van God te begrijpen, dat Hij Zichzelf geeft om ons te redden. Zoals een goede herder ook doet:  die zet zijn leven in voor de schapen als het moet.

Vraag: En als God echt bestaat, waarom dan al die ellende in de wereld?

Poging tot antwoord: God heeft een schepping geschapen voor harmonieus leven. De opdracht aan de mens is geweest: houdt het goed. Dat is mislukt: de mens hield het niet goed. Ieder generatie krijgt de kans om het beter te doen en dat lukt bij tijd en wijle iets of wat en dan gaat het weer mis. De gezondheidszorg is verbeterd  en het onderwijs, maar we kregen twee wereldoorlogen en na die tijd is de Europese samenwerking gekomen  en die staat nu weer onder druk door de eurocrisis (ontstaan na het verstrekken van foutieve cijfers). En ondertussen is het moslimfundamentalisme opgestaan in terroristische vormen – voor de hele wereld een enorme bedreiging. Toch laat God door zijn Geest merken in harten van hen die daar voor openstaan, wat het is om te volharden in geloof, hoop en liefde.

Vraag: Wat is openbaring nu wel en niet? Waar leg je de grens?

Poging tot antwoord: openbaring is wat God van Zich laat merken. Dat is in de Bijbel. Bij mensen als Mozes en Elia. Bij Jezus nog weer sterker. Ik leg de grens bij de liefde van God die wil dat alle mensen tot behoud komen. Ik leg de grens bij Jezus die de zonde van de wereld heeft weggedragen en ons van de straf op de zonde heeft bevrijd. 

Belangrijk: niet overtuigen

Nu zijn 16- en 17-jarigen niet met argumenten over het geloof te overtuigen. Geloof is immers iets dan dieper ligt en doorwerkt dan je met argumenten op tafel kunt krijgen. Het hangt niet af van mijn verduidelijking. Geloven is als wakker worden, als het ontwaken uit een diepe slaap en dat je dan je ogen uitwrijft en open komt te staan voor de overweldigende werkelijkheid van Jezus.

W.J.W. Scheltens

P.S.: iedere zaterdag hoop ik voor de website van onze kerk een column te schrijven.

Vergelijkbare berichten