een voorproefje Jordanië

Afgelopen midweek heb ik een flitsbezoek gebracht aan het Overjordaanse. Zo heet dat in de Bijbel. Tegenwoordig heet het Jordanië. Dan is de Jordaan dus het oriëntatiepunt. Aan de Overjordaanse kant vind je ook de doopplek van Johannes de Doper. Het is een gevoelige grensplek tussen Israël en Jordanië. In Jordanië is die plek in 2008 vrijgegeven voor bezoek en in Israël in 2011.

Aan de Overjordaanse kant vind je ook de Dode Zee. De afdaling aan de Jordanese kant is minder met stenen bezaaid. Je stapt meteen in de modder en die voelt weldadig aan. Ook is daar in de buurt de berg Nebo, vanwaar Mozes het beloofde land mocht zien maar niet ingaan. Je ziet uitgestrekte landstreken, waar Mozes met het volk heeft moeten lopen.

Je rijdt naar Amman, het gebied van de Ammonieten . Je rijdt door Maob, van de Moabieten – denk aan Ruth, de Moabitische. Je rijdt door Edom, waar Israël niet veel aardigheid aan beleefd heeft. Je rijdt langs een berg waarop het graf van Aäron is te zien, op de top van die berg. Dan is daar Petra, een oude stad uit de dagen van Jezus. Het is de hoofdstad van Arabië, dat zich uitstrekt van Egypte naar Syrië. Paulus is daar wellicht geweest, volgens Galaten 1:17

En volgens 2 Korintiërs 11: 32 heeft koning Aretas de apostel Paulus laten bewaken in Damascus. En die koning Aretas IV zetelde in Petra, waar hij ook begraven is in een imponerende, uitgehakte en versierde rotswand. David en Mefiboseth hebben ook in het Overjordaanse gebied  geleefd en drie van de twaalf stammen van Israël hadden hun gebied in het Overjordaanse.

Geen wonder, dat ze Jordanië ook graag noemen: een heilig land. Zo is er reden om vanuit Bijbels perspectief Jordanië te verkennen. Als vervolg op de reis van Egypte naar Israël (2012) ben ik voor 2014 bezig een reis vanuit Israël rond de Jordaan te ontwerpen: vanaf Tiberias naar Amman in Jordanië en via Petra en Akaba bij Eilat weer naar Israël en dan via Jericho naar Jeruzalem.
Want de palmstad Jericho is niet te vergeten. En wat de weersomstandigheden betreft: heerlijk!

Ds. Scheltens

P.S.: iedere zaterdag hoop ik voor onze website een column te schrijven.

Vergelijkbare berichten