Marcus 6 : 30 – 44 (HSV)

Zondag 14 maart  2021

Bij het lezen van het Schriftgedeelte wist ik meteen wat ik na de verkondiging zou gaan doen als meditatief orgelspel. De melodie zat voor een deel in mijn hoofd en ook de beginregel van het lied: Zeven was voldoende, vijf en twee.’ Ik zei het tegen Anneke en vroeg me af in welke bundel ik de melodie en de tekst kon vinden. Anneke wees me op Psallite, een bundel die zij op de kleuterkweekschool had gebruikt. De bundel was snel gevonden en bleek te zijn uitgegeven in 1968. We waren ervan overtuigd dat we de tekst ook in een meer recente bundel hadden gezien en ik wilde graag weten waar. Enigszins verrast vond ik het lied in het Nieuwe Liedboek (383), maar met een andere melodie. Voor het meditatieve orgelspel heb ik de melodie van Willem Retze Talsma (Psallite) gebruikt. 

De krachtige en bemoedigende preek inspireerde mij tot het laten klinken van het onderstaande lied nadat de zegen was uitgesproken. 

Mijn God, ik zal U verhogen,
uw naam zal ‘k prijzen altijd
en elke dag wil ik loven
uw macht, uw majesteit.
Uw koningschap is voor eeuwig,
uw heerschappij onbeperkt.
Ik wil de mensen vertellen
al wat uw hand heeft bewerkt.
Refrein:
Welzalig hij, wiens God de Here is! (2x)

U steunt wie dreigen te vallen,
U troost in zorg en verdriet.
Uw goedheid, Heer, is voor allen,
uw liefd’ en trouw falen niet.
U doet uw milde hand open,
verzadigt alles wat leeft.
\Ik weet, Heer, als ik U aanroep,
dat U verlossing mij geeft.

Welzalig hij, wiens God de Here is! (2x)

Ik dank U voor uw nabijheid,
voor kracht, die ‘k vind in uw woord.
Ik jubel over uw grootheid
Dat U gebeden verhoort!
Ik dank U, dat ik mag wonen
in ’t huis, dat U mij bereidt.
Ik weet, Heer, wat ook mag komen,
dat U mij sterkt en leidt.

Welzalig hij, wiens God de Here is! (2x)

(Tekst en muziek: Hans en Heleen Lieberton)

De melodie vind ik al een feest op zich, maar met de tekst erbij is de zeggingskracht nog groter als een danklied voor onze Vader. 

Sipke de Boer

Vergelijkbare berichten