Wat je zoal beleven kunt

We zijn op weg naar Kerst.

Daar doet de jumbo ook aan mee.

Sterren (niet van Bethlehem) zingen een lied over omzien naar elkaar en plek voor iedereen.

En het gaat allemaal om kerstpakketten voor mensen zonder veel geld en om een kerstdiner voor thuis- en daklozen.

Daarom doet het Leger des Heils ook mee.

Maar niet iedere artiest is belangeloos en Jumbo oogst er marktbekendheid mee.

Kan dat allemaal?

In de Alle-Dag-Kerk op het Begijnhof te Amsterdam was afgelopen week een hoge functionaris van het Leger des Heils, commissioner Hans van Vliet (uit Almere).

Ik vroeg hem voor de aardigheid of hij nu een trouwe klant is geworden van de Jumbo.

Hij kon de grap wel waarderen.

We kregen een heel gesprek.

Hij legde uit, dat één van de doelstellingen van Jumbo is: mensen in de gelegenheid stellen iets over te hebben voor anderen. Je kunt bij Jumbo immers een voucher kopen, waarmee Jumbo geld afdraagt aan de voedselbank of het Leger des Heils.

Daarmee is de doelstelling van het Leger des Heils niet in strijd. Want helpen van mensen behoort bij hun concrete doel. Wel hoort daarbij, dat mensen merken, dat God ons hiertoe roept. En dat verloochent het Leger des Heils nooit.

Want hun bekende lied is: Groot is uw trouw, o Heer!

En daarom willen wij ook trouw zijn aan elkaar en aan U.

En toen kwam de vraag: hoe trouw zijn wij eigenlijk?

En dat je eigenlijk nooit hoeft te twijfelen aan de trouw van God.

Maar dat onze trouw aan elkaar solidariteit met elkaar wel eens onder hoge druk kan komen te staan, als er sprake is van verschillen van mening of inzicht.

Daarmee ben ik teruggereisd uit Amsterdam naar Lunteren.

Onze trouw en Gods trouw – hoe verhouden die zich tot elkaar.

En wáár je ook aan kunt twijfelen – aan Gods trouw hoeft dat niet.

En wat de commissioner en ik gemeenschappelijk hadden: we wilden allebei niet mee doen met de kaalslag van verworvenheden op christelijk gebied.

Maar we wilden allebei zuinig zijn op wat onze voorgeslacht voor elkaar heeft gekregen.

Zo kun je zomaar iets wezenlijks beleven!

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten