Advent 2014 gaat beginnen

De ster hangt weer.

Om precies te zijn: in de kerk – de Hernhutter ster…

Deze sterren van het Zeister Zendingsgenootschap geven licht in het donker en
schijnen vanaf de eerste Advent.

Ze verwijzen naar de geboorte van Christus als het licht der wereld.

De Hernhutter sterren zijn kenmerkend voor de Broedergemeentetraditie en worden sinds ongeveer 1850 gemaakt en vinden hun weg over de hele wereld.

De Hernhutter sterren worden met de hand gemaakt en zijn in gebruik bij allerlei gezindten.

Zo verbindt deze ster.

Wij leven als gemeente niet voor onszelf en op onszelf.

We hebben de luiken open, naar boven en naar opzij.

Maar we zijn ook op elkaar betrokken en mogen  met elkaar meeleven.

Juist in de weken van Advent staan we stil bij het grote wonder, hoe God naar ons omziet en zijn Zoon zendt als Redder voor ons.

Steeds is dat weer goed om te beseffen: De God van Abraham, Isaac en Jacob is niet voor Zichzelf God. Jezus is niet voor Zichzelf gekomen.

Maar voor u en voor mij en voor iedereen.

Dat mogen we af en toe voelen.

En sommigen voelen dat heel sterk.

Je leeft niet voort jezelf, maar je leeft voor de Heer, zegt Paulus.

Je bent ook niet van jezelf, je bent van de Heer, zegt zondag 1 van de Catechismus.

En Elly en Rikkert zingen: ‘Weet je dat je de Vader je kent, dat je van waarde bent, dat je een parel bent, een parel in Gods hand?

En soms neuriën we:

 

Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,

column

dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht.

En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijnt.

Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.

 

 

 

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten