Op weg naar Pinksteren 2013

De zondag tussen Hemelvaartsdag en de Pinksteren heet: Wezenzondag,.

Omdat Jezus zegt: Ik zal jullie niet als wezen achterlaten (Johannes 14: 18).

Volgens mij klinkt die uitspraak heel anders in je oren, als je je ouders net verloren hebt.

Ik zie dat soms voor ogen: hoe dat aankomt – één van de ouders missen, of beiden.

Terwijl je nog jong bent., op school , net aan de studie, net aan het werk.

En hij of zij  – of hij en zij – zien niet meer wat er van komt.

 

Dat komt die uitspraak van Jezus recht in je hart: niet als wezen, maar ondertussen ben ik wel wees. Ach, en Jezus doet hier zo’n sterke uitspraak.

Zou je daar nog aan toe komen in een vers verdriet?

 

Hopelijk wel: want de andere trooster komt.

Ik heb het vaak gedacht en soms gezegd, maar de vroegere koningin zei het onlangs ook voor de televisie (in een herhaling): troosten kan geen mens, je kunt je medeleven tonen.

En zo is het maar net.

In het bevestigingsformulier voor dominees staat dat je in je werk o.a. de zieken moet bemoedigen en de verdrietige mensen moet troosten.

Het zal wel goed bedoeld zijn, maar het is oppervlakkig.

Je kunt hooguit als voertuig van de Geest het werk van de Heilige Geest dienen, zodat de Heilige Geest Zelf kan troosten.

Jezus zegt; de andere trooster komt: de Heilige Geest.

Aan dat werk van de Geest mag je bijdragen.

Zo zijn de verhoudingen. Zouden we dat nog snappen in deze technische tijd?

Waarin techniek ook gesprekstechniek de boventoon voeren?

 

Gelukkig dat de Geest er is en blijft en blijdschap schenkt en dankbaarheid over het troostende werk van de Geest.

Ik herinner me nog, dat we in de synode spraken over de nieuwe Kerkorde.

Dat was negentiger jaren.

En dat het toen ook ging over aandacht voor de Geest.

En dat ik toen zei: er staan in het Liedboek zulke mooie liederen over de Heilige Geest, je kunt beter zingen over de Geest dan catechiseren over de Geest.

Toen kwam de Lutherse hoogleraar J.P. Boendermaker naar voren om zijn instemming te betuigen.

Daarom verheug ik  mij op de Openluchtdienst op 19 mei 2013 met Pinksteren waarin we veel zingen over de Geest.

Als het even kan, doen we dat buiten op het terrein van de fam. Pater, hoek Molenweg/Engweg; half elf beginnen we.

Gelegenheidszangers met de WelcomeSingers en allerlei instrumentalisten begeleiden en ondersteunen de samenzang: want Pinksterfeest is het feest van Geest. En daar kun je het beste het hoogste lied bij zingen.

Ds. Scheltens

 

P.S.: iedere zaterdag hoop ik voor onze website een column te schrijven.

Vergelijkbare berichten