Salvo van je hart

 

In het mooie boekje van ZWO ‘Open je handen’, waarmee we op weg naar Pasen zijn, staat het gedicht De zalving van Maria van Ria Borkent. We kennen Ria Borkent van het prachtig Paasoratorium ‘Het Lam dat ons doet leven’.

column20150321

Gastmaal van Simon van Bethanië

gebrandschilderd raam (25 cm diameter) — ca. 1520
Rijksmuseum, Amsterdam

Het gedicht De zalving van Maria, heeft als eerste strofe:

Moed en liefde welden in haar op

binnen de schaduw van zijn dood,

zij brak de tuit van de karaf en goot

de balsem rijkelijk uit, 

het saldo van haar hele hart.

Mij treft: dat woord ‘saldo’.

Dat is een boekhoudkundig woord uit de handel.

Een batig saldo en een negatief saldo.

Als er geen toelichtend woord bij staat is het saldo: de (positieve) conclusie.

Het woord saldo wijst op wikken en wegen.

Plus en min trek je van elkaar af.

Wat je over houdt is een saldo.

‘Plus’ is in dit gedicht: moed en liefde

‘Min’ is: de schaduw van zijn dood.

Onschuldig wordt Jezus toch ter dood veroordeeld.

Dat is een misselijke streek, een ingewikkelde afweging, een vernederend gesol, als een schaap naar de slachtbank.

Maar er is meer: om onze overtredingen is Hij gebonden als de Knecht des Heren.

Om onze zonde is Hij de Man van Smarte geworden.

En door zijn striemen ontvangen wij genezing.

En zijn lijden is tot onze vrede.

Dat moet allemaal overwogen worden, eer je bij een saldo uit komt.

Zou Ria Borkent dat bedoelen?

Dat het smartelijke en het genezende en vrede brengende ook gewogen worden en overwogen en dat de rijke parfum, geurend in sterke mate, royaal vloeien gaat: uit liefde, als het saldo na wikken en wegen: ‘duizend, duizendmaal o Heer, zij u daarvoor dank en eer’.

Dat is een saldo, een saldo van het hart dat warm klopt, dankzij de liefde van God die is in Christus Jezus en niets kan ons daarvan scheiden, zegt Paulus.

En dat komt soms heel goed over, als er vanuit de kerk niet over de moeilijke dingen heen gepraat wordt, maar als de dingen ronduit meespelen in de gesprekken.

Een mooie inbreng heeft het Evangelie, ook in onze dagen.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten