Is GODS liefde onvoorwaardelijk?

Wanneer ik hiervoor in Gods Woord (de Bijbel) naar een antwoord zoek welke tegelijk ook richtinggevend voor mijn leven is, dan zou mijn conclusie zo maar kunnen zijn, ja en nee. Best een beetje lastig.
Want als Gods liefde onvoorwaardelijk is, betekent dat dan dat er geen voorwaarden zijn?
Wil je een interessant gesprek beginnen onder vrienden of een eindeloze discussie onder theologen uitlokken? Stel dan deze vraag: Is Gods liefde onvoorwaardelijk?
Velen zullen ja zeggen. God is een liefhebbende God; want God is liefde! Dus hij zal van je houden, ongeacht wat je doet. Iemand die gelooft in dit soort ‘geen strikte voorwaarden’ goddelijke liefde zou kunnen zeggen: “Diep van binnen ben je goed; God accepteert je zoals je bent, met al je gebreken. God glimlacht naar je, zelfs als je geen enkele hindernis neemt, omdat je intrinsieke waarde hebt. Je kunt ontspannen, genieten van zijn glimlach en de echte jij tevoorschijn laten komen.”
Anderen zullen nee zeggen. God is heilig en zijn maatstaf is absolute rechtvaardigheid, perfectie zelfs. Als je niet rechtvaardig bent, verdien je (en ontvang je) Gods liefde niet. Iemand van deze denkrichting zou kunnen zeggen: “De Bijbel zegt dat God de zonde haat. Dus het kan niet waar zijn dat je zo veel kunt zondigen als je wilt en God zal je gewoon blijven liefhebben, ongeacht wat. Nou, wat is het dan?
Zoals bij zoveel vragen met een ietswat filosofisch karakter, gaan deze ja/nee-antwoorden simpelweg niet ver genoeg. Noch ja, noch nee, als ze letterlijk worden genomen, is helemaal waar of helemaal onwaar. En omdat de betekenissen van de woorden die we gebruiken er veel toe doen, hangt het antwoord (gedeeltelijk) af van een algemeen gedeeld begrip van de terminologie.

WAT BETEKENT “ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE”?

Als Gods liefde “onvoorwaardelijk” is, betekent dat dan dat God helemaal geen normen heeft en bereid is elke vorm van overtreding tegen Hem te tolereren? Of betekent “onvoorwaardelijk” eenvoudig dat de ontvanger niets hoeft te doen om Gods liefde te verdienen?
Als we niet duidelijk stellen wat we bedoelen met “onvoorwaardelijk” en het woord in elk verband gebruiken, zal er zeker verwarring ontstaan.
En wat te zeggen over het woord “liefde”? Praat over een woord dat veel wordt gebruikt. Liefde wordt gebruikt in breed verband.
Betekent liefde dat we altijd accepteren en goedkeuren? Betekent liefhebben warm en genegen zijn? Onbevooroordeeld en tolerant? Is het mogelijk om van iemand te houden maar het niet eens te zijn met hem/haar over fundamentele kwesties? Kan liefde onrecht ondergaan zonder hoop op oplossing? Als je verlangt dat iemand zijn schadelijk gedrag verandert, betekent dat dan dat je niet van hen houdt?
Dergelijke zaken moeten zorgvuldig worden overwogen wanneer we spreken over de onvoorwaardelijke liefde van God. Het is niet genoeg om de woorden te zeggen zonder begrip van wat ze zouden kunnen betekenen.
GODS LIEFDE: DE WIE, WAAROM EN WANNEER
Laten we dus eens kijken naar wat Gods liefde wel betekent. De Bijbel vertelt ons dat God van “de wereld” houdt. De apostel Johannes schreef: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven.” Johannes zei niet dat God zo liefhad “zekere personen in de wereld” of God zo liefhad “alleen degenen die van Hem wisten en besloten Hem lief te hebben.” Nee, God houdt van iedereen.
Gods allesomvattende liefde voor de wereld die Hij heeft gemaakt en de mensen die Hij heeft geschapen, is absoluut. God hield van de hele wereld en de mensen erin vanaf het allereerste begin, en dat deed Hij omdat liefde een uiting is van Zijn wezen. Het was en is in Hem om lief te hebben. En dus houdt Hij van elke man, vrouw en kind.

GODS LIEFDE: DE HOE

De Bijbel vermeldt zelden Gods liefde zonder te spreken over hoe die liefde wordt getoond. “God bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaars waren, voor ons gestorven is,” schreef de apostel Paulus. Johannes vertelt ons: “Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.”
Hoe heeft God van de wereld gehouden? Hij stuurde zijn Zoon Jezus Christus in de wereld om voor ons te sterven, om ons te redden van de gevolgen van onze fouten. Voor God is liefde iets wat wordt gedaan, niet alleen gevoeld of geclaimd.
Niemand van ons heeft die opoffering verdient, maar we hebben het allemaal nodig. De meeste mensen zouden het erover eens zijn dat niemand perfect is. Maar God is perfect. Dus om ons in een wederzijdse liefdesrelatie met Hem te brengen, moeten we veranderen. Wij zijn niet perfect, maar Hij is dat wel. Dus door het leven en sterven van Christus maakt Hij ons perfect. Hij doet voor ons wat we niet voor onszelf kunnen doen.
God toont zijn onvoorwaardelijke liefde voor elk van ons door op een weg te wijzen waarop elke persoon recht voor Hem kan worden gemaakt. Die “weg” is Jezus, die zelf zei: “Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”
Jezus’ onvoorwaardelijke vrijwillige, inclusieve- offer bereidt de weg voor een relatie van wederzijdse liefde.

ÉÉN VOORWAARDE: AANNEMING

Maar er moet nog iets anders gebeuren voor het liefdesaanbod volledig is – en dat is voorwaardelijk. We moeten geloven in het offer dat Gods enige Zoon volbracht en het aannemen.
Gods liefde voor ons is geen zwakke en slappe liefde die het ons toestaat om dezelfde fouten te blijven maken als altijd, zodat we maar met een gerust hart kunnen doorgaan en ons trotse zelfrespect behouden. Gods liefde is een gedurfde, nietsontziende, alles-of-niets daad die ons in staat zal stellen onze beste zelf te worden. Gods liefde zal ons voor altijd veranderen als we die accepteren.
Gods toorn tegen de zonde blijft rusten op degenen die zijn geschenk in Jezus Christus afwijzen. Maar degenen die geloven en dat geschenk ontvangen, kennen zijn liefde uit ervaring, want “hierin bestaat de liefde: niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.”
God houdt onvoorwaardelijk van iedereen, maar alleen zij die het geschenk van Jezus’ opoffering ontvangen, die het niet alleen als kennis bewaren maar in hun hart laten landen, zullen in staat zijn die liefde te kennen en te ervaren. Gods onvoorwaardelijke liefde kan alleen op één manier worden ervaren – en die manier is de voorwaarde van geloof.

TWEE KANTEN VAN DEZELFDE STOK

God houdt onvoorwaardelijk van ons door redding aan te bieden zonder voorwaarden van verdienste of eigen werken. “Het boeddhistische achtvoudige pad, de hindoeïstische leer van karma, het joodse verbond en de islamitische wetgeving – elk van deze biedt een manier om goedkeuring te verdienen.” Maar in het Christendom verdient Christus Gods goedkeuring voor ons – onvoorwaardelijk. Zodoende kan God alleen via Christus naar ons kijken.
Het enige wat voor ons overblijft om te doen, is Zijn aanbod accepteren. Het persoonlijk gelovig aannemen en in ons hart ontvangen (waar het zich in ons innerlijk kan zetten en verder gaan bloeien) van dat aanbod, van die goedkeuring, is voorwaardelijk. Elk van ons moet het offer van de Zoon accepteren om voor altijd in liefde aan Hem gebonden te zijn.
Zodra we van Hem zijn, kan niets ons scheiden van God. Zodra we Zijn liefde hebben geaccepteerd, staat Hij niet toe dat die van ons weg genomen word – dat is wat het onvoorwaardelijk maakt. “Noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch enige krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel kan ons scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus, onze Heer.”
Zo mogen wij samen als pelgrims onderweg in verbondenheid met Christus onze Redder onze levensweg vervolgen in het nieuwe jaar 2024. Ik wens u/jou, alle goeds en Gods rijke zegen toe.

Paul Diender.

Vergelijkbare berichten