Doe normaal

In de Tweede Kamer kunnen ze er wat van. Dat was ook al in de dagen van Abraham Kuyper, toen hij minister-president was(1901-1905). De liberalen maakten gehakt van hem. De woordenwisseling ‘doe normaal – doe zelf normaal’ heeft veel aandacht gekregen.

Ik herinner me jaren geleden, hoe een aantal jongelui fietsen in elkaar duwden en omgooiden. Er kwam een agent van politie langs. Hij zei tegen die jongens: houd daar mee op. Zeiden die jongens: tegen de agent: doe normaal.

Mijn mond viel open:omgekeerde wereld. Vreemd, daar moest ik aan denken bij dat Kamerdebat na Prinsjesdag.

Mag ik nog even doorgaan op dat ‘normaal’. In dat woord ‘normaal’ zit het woord norm. Dat is een gedragsregel. Die gedragsregel komt niet zomaar uit de lucht vallen. Die komt uit een normen- en waarden-patroon. In de nieuwste bezoekersafdeling van een opgraving in Akko (Israël) is een eetzaal van uit de tijd van de kruistochten (1000 jaar geleden). Daar was een regel aangegeven, dat men niet eerder van tafel mocht, eer alle broeders hun maaltijd beëindigd hadden. Wij vinden dat normaal. Maart dat wij iets normaal gaan vinden komt voort uit iets dat eerst met een regel is begonnen. En die regel kwam tot stand, omdat het gewenste gedragspatroon niet vanzelf kwam. Kunt u begrijpen, waarom ik hier aan moet denken, als ik hoor: ‘doe normaal’?

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten