Voortgang beroepingswerk

Door de beroepingscommissie worden in februari en in maart gesprekken gevoerd met geselecteerde kandidaten voor het predikantschap van onze gemeente. Er is een selectie gemaakt uit de sollicitanten en uit de namen die vanuit onze gemeente zijn aangedragen. De selectie is gebaseerd op de vastgestelde profielschets en op de achtergrond en motivatie van de sollicitanten. Voor de kandidaten die vanuit de gemeente zijn genoemd is niet alleen de geschiktheid beoordeeld, maar ook de bereidheid om naar onze gemeente komen.

Deze en komende weken vinden gesprekken plaats met 3 predikanten. 2 van hen hebben gereageerd op de vacature die binnen PKN breed is uitgezet. De derde predikant is genoemd vanuit de gemeente en staat open voor het gesprek met ons. Als na een eerste kennismakingsgesprek van beide zijden interesse bestaat de procedure te vervolgen, dan volgt een 2e gesprek. We verwachten de procedure met deze 3 predikanten in maart af te ronden en hopelijk leidt dat tot het voorstel aan de kerkenraad en aan de gemeente voor het uitbrengen van een beroep. Als dat onverhoopt niet het geval is dan gaat het beroepingswerk een 2e fase in en krijgt de werving een vervolg. Laten we als gemeente bidden dat er zegen rust op onze zoektocht naar een predikant voor onze gemeente en de gesprekken die plaats vinden.

Namens de beroepingscommissie,

Ton van Vuren

Vergelijkbare berichten