Advent

We leven kerkelijk een poosje vooruit op de kalender van de wereld. Zondag 27 november is het kerkelijk Nieuwjaar met de eerste zondag van Advent. Nu is die wereldse kalender ook niet zonder godsdienstige achtergrond: want we leven in het jaar onzes Heren 2011 na Christus, als je het voluit en plechtig wilt zeggen. Maar goed: advent is de start van een kerkelijk jaar. Dus niet de startzondag, midden september, ook niet 1 januari, maar de eerste zondag van advent. Advent beteken: naar je toe komen. Ad- is Latijn voor: naar; en -vent komt van het Latijnse werkwoord venire, dat betekent: komen.

Wat komt naar je toe? Het Kerstfeest komt naderbij. En wie komt naderbij: Christus, want zijn komst wordt gevierd met advent en Kerst. Dat is zo mooi van de Bijbel, dat we de komst van Jezus mogen zien aankomen. De profetische geluiden en de messiaanse psalmen zijn er vol van.

Luister eens naar Micha: Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. (Micha 5: 1). Dat is toch wel frappant. Uit Bethlehem komt Hij die heersen zal. En Hij heeft uit ver vlogen tijden zijn oorsprong.  Boeiend is zo’n woord van profetie met een reikwijdte van eeuwen richting het Kind van Kerst. Als je zo de Bijbel verstaat, gaat het je wat zeggen, bemoedigt het, klopt er iets, ja dan voel je een hart kloppen vol warme bewogenheid, het hart van God.

En wat dacht je van Psalm 110: De HEER spreekt tot mijn heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, ik maak van je vijanden een bank voor je voeten.’ Uit Sion reikt de HEER u de scepter van de macht, u zult heersen over uw vijanden. Psalm 98 jubelt: De HEER heeft zijn overwinning bekendgemaakt, voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld. want hij is in aantocht
als rechter van de aarde. Rechtvaardig zal hij de wereld berechten, de volken oordelen naar recht en wet.

Kijk, zo komt Kerst naar ons toe. En wij mogen met open oren en open ogen ontdekken wat in geen mensen hart is opgekomen. Op weg naar het Licht, zeggen de kinderen.

Ds. Scheltens

P.S.: iedere zaterdag hoop ik voor onze nieuwe website een column te schrijven.

Vergelijkbare berichten