De rechter sprak: niet ieder geloof is toegestaan

De rechter heeft leden van de Hofstadgroep veroordeeld omdat ze vanuit hun geloof anderen wilden doden. Ook wilden ze vanuit hun geloof de Nederlandse samenleving ondermijnen. De rechter heeft aangegeven radicale ideeën horen mag wel, radicale ideeën verspreiden mag niet.

Mevrouw Hirsi Ali, zelf bedreigd door leden uit die groep, vindt dit oordeel van de rechter maar niks: je mag vrij zijn te denken en te zeggen wat je wilt, hoe beledigend ‘t ook is. Als je maar niks verkeerd doet, mag je alles roepen. Daar komt haar redenering op neer.

Maar de rechters van de Hofstadgroep zeiden nog iets: “Het staat niet vrij mensen te beledigen of te bedreigen, in het openbaar aan te zetten tot haat van mensen vanwege onder meer hun godsdienst”.
Dat is opmerkelijk zo vlak na “Berlijn”, waar mevrouw Hirsi Ali haar zgn. recht tot beledigen neerzette.

In de kerk hebben we geleerd dat God ons recht wil doen. Daarom is het een goede doelstelling elkaar ook recht te doen. Eenzijdige ’beelden’ of vervelende ‘beelden’ over elkaar doen geen recht aan elkaar. Ze zijn zelfs gevaarlijk, omdat ze mensen in een hoek zet, waaruit ze weg willen.

Je zou willen, dat de liefde van Christus niet alleen Paulus zou dringen, maar iedereen. Dat kun je niet opleggen, in de kerk niet en thuis niet, in de school en in de samenleving niet, zelfs in de opvoeding niet. Maar je kunt wel een rechter recht doen die zegt, dat harde taal, krasse beelden en beledigingen niemand vrijstaat. Ik vermoed, dat dit bij veel kerkelijk denkende mensen goed overkomt. In de kerk is 1 Korinthiërs 13 immers nogal geliefd: het hooglied van de liefde!

Is het niet soft om anderen, die zelf ook niet poeslief zijn, zo te ontzien? Ik vraag het me af. We kunnen natuurlijk aan onze ‘rechten’ denken om vrij te doen en te laten wat we willen. Maar het heeft toch ook wat, als je nadenkt over de gevolgen van je gedrag. Wijsheid is niet alleen op jezelf gericht, maar ook op de situatie en op andere mensen. Een wijs mens bouwt niet op losse flodders.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten