Startzondag en 150 jaar

Na de verkiezingen zien we het nog beter. De tijd is veranderd. Toch starten we zondag 16 september het nieuwe seizoen. De
startzondag, de startkrant, de toerustingfolder, de fietstocht, de pleisterplaats en de puzzel. Ze zijn er weer. En het feest van 150 jaar kerk begint op vrijdagavond 21 september.

Waarom vieren we dat? Omdat we bij de kerk van Christus mogen behoren! En dat we in het geheel van de apostolische traditie mogen staan. Op vrijdagavond komt prof. Kennedy (Universiteit van Amsterdam) spreken over ‘De volgende 150 jaar: kerk in een veranderende samenleving’.

Laat ons als Jezus’ jongeren nooit vergeten…  Zo zingt een lied (Gezang 364) Wat moeten we niet vergeten? Dat we in Christus gereinigd van de zonden tot één zijn verbonden. Dat moesten we maar niet vergeten.

Van de week was er een theologenconferentie. We hadden het over het Oude Testament. We schoven ook even aan bij Ezechiël. Niet om stiekem te willen kijken over de schouder van de profeet om een blik te werpen op Gods plannen. Maar om rustig te luisteren naar wat de profeet in alle openheid laat weten – voor iedereen toegankelijk. Dat is Bijbellezen. En wat je dan ontdekt! God gaat iets nieuws beginnen (Ezechiël 36: 22,23) – zoals Jeremia ook aankondigt. Dat de mens zich in voldoende mate bekeren zal, daar kan God niet meer op wachten: Hij redt zijn volk omwille van zijn heilige Naam. God heiligt zijn Naam in zijn volk.

Dat is dus eigenlijk precies wat de kerk bij de avondmaalstafel belijdt: niets van ons komt er op die tafel, alleen het brood en de wijn – en die zijn van Hem. Zo voel je weer, waar je kerk om mag zijn. Om de taal van de profeten en de beweging van Gods heil te proeven.

Ds. Scheltens

P.S.: iedere zaterdag hoop ik voor onze website een column te schrijven.

Vergelijkbare berichten