Opgelucht na gezucht

Zondag is het Pinksterfeest.

Het is het feest van de Geest!
Dagenlang is het onzeker geweest, hoe het zou gaan met het weer.

Of we wel buiten kerkdienst kunnen houden op Pinkerzondagmorgen.

En opeens zette de weersverwachting de Pinksterzondag 2013 in het zonnetje! Wat een wonderlijke gang van zaken.

Als u nu denkt, dat het allemaal zonnig is op Pinksteren 2013…

We hebben moeilijke berichten en verdrietige dingen ook in de kring van onze gemeente. De Pinkstergeest, zo geloven we, is daarbij om te troosten, waar getroost moet worden. Want de Geest werkt niet alleen waar de blijdschap en het geloof al zijn. De Geest werkt juist op extra bijzondere wijze waar de blijdschap afwezig is en nodig moet komen!

Dit jaar moet ik aan iets denken, waar ik nooit zo bij heb stilgestaan.

Toen Mozes in de woestijn met zijn moeilijkheden in het volk alles over de schoenen voelde lopen, heeft hij iets indrukwekkend gezegd. Het ging over gebrek aan vlees en weerzin tegen alleen maar dat witte manna. Toen kwamen de kwakkels: vol vers vlees kwamen zo voor hun aller voeten.

En dan verzucht Mozes: ‘Legde de HEER zijn geest maar op heel het volk! Profeteerde iedereen maar!’ (Numeri 11: 29).

Laat die wens van Mozes nu met Pinksteren zijn vervuld: want de Geest daalde neer op alle vlees.

Mozes verzucht.

En de Geest zucht met hem mee.

Maar de Geest doet meer dan zuchten.

De Geest schept ruimte, opgeruimdheid die oplucht, vreugde zelfs.

 

Paulus spreekt vaak over de Geest en de vreugde van de Geest.

Aan de Tessalonicenzen schrijft hij: ‘onder zware beproevingen hebt u het woord ontvangen met de vreugde van de heilige Geest’ (1 Tessalonicenzen 1:6).

Kijk, dat is ook Pinksteren.

We zingen niet, omdat alles voor de wind gaat, maar omdat de Heilige Geest waait als de wind die waait zoals die wil en de Geest wil ons bepalen bij het geloof, dat Jezus er ook nog is, als Goede Herder, die zijn schapen veilig in de stal brengen zal.

En de Geest accentueert: God is er ook nog, ook in verdriet en moeite. En dat het typisch iets voor God is om te laten weten: ”Jouw leven is door Mij gegeven en eens gegeven blijft gegeven”.

Dat is een woord van trouw voor tijd en eeuwigheid. Daarom kan de Geest vreugde brengen als geen ander!

Hopelijk beleeft u een mooi Pinksterfeest 2013!

Ds. Scheltens

 

P.S.: iedere zaterdag hoop ik voor onze website een column te schrijven.

Vergelijkbare berichten