Hervormingsdag

Maandag
31 oktober is het Hervormingsdag. De kerkorde van de Protestantse Kerk noemt die dag als speciale dag van aandacht.
Artikel VII, 3 laatste zin luidt: De kerk gedenkt de dag van de kerkhervorming. Die dag gaat dus niet onopgemerkt voorbij.

Ik hoor iemand vragen: moet dat nou, in een tijd van kleiner wordende verschillen binnen de christenheid? Ach,
daar kun je alle historische dingen mee wegmaaien. Nee, daar doe ik niet zo maar aan mee: wegmaaien vind ik geen kerkelijke stijl. Maar dat we geen verschillen willen aanscherpen, is wel voluit kerkelijk.

Wist u dat de huidige Paus een loftrompet blies over Maarten Luther, de aanjager der kerkhervorming? Dat deed paus Benedictus XVI in Erfurt, waar Luther als rechtenstudent aankwam en als theoloog wegging. 

Genadig God

„Hoe krijg ik een genadig God?” – Dat deze vraag de drijvende kracht op heel zijn levensweg was, treft mij altijd weer”, zegt
de paus. “Want wie maakt zich daar tegenwoordig eigenlijk nog druk om, ook onder christenen? Wat betekent de vraag naar God in ons leven? In onze verkondiging? De meeste mensen, ook christenen, gaan er tegenwoordig immers van uit dat God Zich uiteindelijk niet druk maakt om onze zonden en onze deugden. Hij weet immers dat wij allen slechts vlees zijn. En voor zover wij
tegenwoordig nog in een hiernamaals en een Godsgericht geloven, gaan we er toch bijna allemaal van uit dat God wel ruimhartig moet zijn en in het eindgericht barmhartig onze kleine fouten door de vingers zal zien. Maar zijn ze eigenlijk wel zo klein, die fouten van ons? Wordt de wereld niet ontwricht door de corruptie van groten, maar ook van kleinen, die alleen maar aan eigen voordeel denken? Wordt ze niet ontwricht door de macht van de drugs, die het enerzijds moet hebben van het jagen naar leven en geld, en anderzijds van de zucht naar genot van hen die aan haar verslaafd zijn? Wordt de wereld niet bedreigd door de toenemende bereidheid om geweld te gebruiken, niet zelden onder de dekmantel van godsdienst? Zouden honger en armoede hele delen van de wereld zo kunnen verwoesten wanneer in ons de liefde tot God en – uit Hem voortvloeiend – de liefde tot de naasten, Zijn schepselen, de mensen, levendiger was?”  Dat is de bijdrage van de paus voor ons gedenken van de dag van de kerkhervorming.

Dat wilde ik u niet laten ontgaan in tijden van crisis in de eurozone!

Ds. Scheltens

P.S.: iedere zaterdag hoop ik voor onze nieuwe website een column te schrijven.

Vergelijkbare berichten