Toch op weg naar Pasen 2013

Laatst las ik dat de Turkse premier Erdoğan in Genève bij de Verenigde Naties vertelde: “It is necessary that we must consider – just like Zionism or anti-Semitism or fascism – Islamophobia as a crime against humanity.

Dus we krijgen een rijtje: zionisme, antisemitisme, fascisme en islamfobie. Allemaal misdaad tegen de menselijkheid. Ik zou zeggen: wat hoort er in dit rijtje niet thuis? Mijn antwoord zou zijn: zionisme. Omdat zionisme positief is: een joods land op Israëls oude grondgebied. Dat wordt negatief door alle nadelen die er voor andersdenkenden aan vast zitten. Maar Israël is vanouds een democratie met rechten voor minderheden. Dat die rechten steeds meer onder druk staan, komt niet door het Joodse karakter van de staat Israël, maar door geweld van fanatici tegen Israël.

In deze wereld vieren we Pasen. Wat maakt Pasen 2013 tot bijzonder? Dat we ook dit jaar mogen vieren, dat de Heer is opgestaan.Dat je daar eigenlijk nooit een punt achter zet, maar altijd een dubbele punt: zo, van wat zegt het jou? En dat je weet: te midden van politieke onrust, maatschappelijke onvrede en een stevig over zijn oevers gelopen ego – de Heer is er ook nog. De goede Herder met hart voor zijn mensen, is niet weg, is nooit weg!

Laatst hoorde ik iemand zeggen, dat hij meer oog voor de Bijbelse boodschap van het Oude Testament heeft gekregen. Dat stemde mij goed. Want de Zoon des Mensen is wel de Zoon van David, de Koning der Joden, de Messias die aan het volk Israël beloofd is.

Zo voel je rond Pasen, dat het volk Israël er niet los van staat.

En na Pasen vertelt Jezus aan de twee van Emmaüs en aan de discipelen, wat betrekking heeft op Jezus , als het om wet profeten en psalmen gaat! Wie Jezus leert kennen zoals Hij is, voelt de band met Israël. En de Bijbelse boodschap en Israëls geschiedenis zijn doorweven van elkaar. Waar zou dat toch voor zijn?

Goed dat we toch gewoon(!) op weg gaan naar Pasen, Pasen 2013 wel te verstaan.

Ds. Scheltens

P.S.: iedere zaterdag hoop ik voor onze website een column te schrijven.

 

Vergelijkbare berichten