Vacatures

Waar kan ik onze kerk in deze tijd mee helpen?

We leven in een onzekere tijd,  niet alleen wat de Corona- pandemie betreft maar ook in de kerk. Hoe blijven wij ook nu in de vacante periode betrokken bij onze kerk. De oproep van Ds. Ria Scheltens-Ritzema tijdens de afscheidsdienst op 20 september is heel actueel.

“Samen de schouders er onder”.

We moeten allemaal meedoen, ieder naar zijn kennis en mogelijkheden. Ook bij het invullen van de vacatures in onze kerk!
Er zijn veel plekken in de kerk waar we graag één of meerdere mensen bij zien komen helpen.

Bij de ouderlingen
Wat doen die in onze kerk. In de kerkenraad waar je lid van bent bepaal je het beleid, wat moet er allemaal we/niet gebeuren. De kerkenraad komt 10 keer per jaar bij elkaar. Alle ouderlingen hebben bij toerbeurt dienst in de kerk. Verder hebben ouderlingen vaak nog een speciaal aandachtsgebied, zoals pastoraat (samen met de pastoraal medewerkers) of jeugd.

Bij de diakenen
Ook zij zitten in de kerkenraad en bepalen mede het beleid. Diakenen hebben samen met de pastoraal medewerkers de zorg voor de gemeenteleden. Zij signaleren waar hulp nodig is en bepalen samen hoe die het beste gegeven kan worden.
De diaconie ondersteunt onder andere de stichting “Vluchtheuvel” en de Z.W.O. commissie.

Bij het Scribaat (secretaris)
Zorgen voor het notuleren van de kerkenraadsvergaderingen en de afhandeling van de post. Samen met de voorzitter maakt de scriba de agenda’s en dienstenroosters en deze rond sturen. De scriba is ook ouderling en doet daarom ook mee met de zondagse diensten.

Naast bovenstaande functies zijn er ook nog andere plekken waar we versterking kunnen gebruiken, bijvoorbeeld bij het beamerteam of administratie preekvoorziening. Wat trekt je zelf het meest?

Bovenstaande functies zien er misschien best wel lastig en onbekend uit, maar laat dat niet afschrikken, je hoeft niet gelijk alles te weten en te kunnen. Daarin wordt je door de andere kerkenraadsleden geholpen. Kom ook eens vrijblijvend kijken, neem hiervoor contact op met Jan Hassink, jdhassink@gmail.com , Tel. 06 19977508

Door corona zijn we te vaak alleen, laten we in onze kerk meer “samendoen”

Samen de schouders, ook uw schouders, er onder!

Vergelijkbare berichten