Van de predikant ds. Caroline 14 nov. 2021

Komende zondag mogen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Van harte welkom. In Christus’ Naam mogen we elkaar met vrede groeten.


Te eten hebben in plaats van honger, dat is vrede.
Het warm hebben in plaats van kou te lijden, dat is vrede.
Geborgenheid vinden in een huis, dat is vrede.
Kunnen werken en zijn krachten mogen geven, dat alles is vrede, is dagelijks brood.
Iemand hebben met wie men vertrouwd is.
Niet bang hoeven zijn voor eenzaamheid, voor ruzie en haat, dat is vrede.
Geef ons dagelijks brood, goede Vader, geef ons licht en lucht, vreugde en geluk, mensen om lief te hebben, die ons kunnen vertrouwen.
Behoed ons voor de zelfoverschatting van wie meent zichzelf alles te kunnen geven wat nodig is, en van wie meent geluk en toekomst in eigen handen te hebben.
Wij bidden en houden de handen open naar U.
Geef ons brood en geef ons vrede
Geef ons de vindingrijkheid en de scheppingskracht van de liefde opdat het woord dat we spreken en het gebaar naar elkaar vrede moge brengen en brood om van te léven. (–naar het Onze Vader)


Vrede en alle goeds, ds. Caroline Oosterveen

Ir. Gerrit van der Gaast


Op zaterdag 6 november hebben we in een
dankdienst voor zijn leven afscheid genomen
van ons gemeentelid Gerrit van der Gaast.
Op 8 november zou hij 95 jaar worden.
Hij heeft vrede gevonden bij zijn Heer.
In de dienst willen we hem gedenken.
We bidden zijn vrouw en familie veel kracht
van onze Heer en vrede toe.

Vergelijkbare berichten