Actie kerkbalans 2021

In januari hebben wij u benaderd voor de actie Kerkbalans, de jaarlijkse inzamelingsactie van de Gereformeerde Kerk Lunteren PKN. 

Tot nu toe is een bedrag van ruim € 90.000 toegezegd. Al toezeggers en betalers: hartelijk dank hiervoor!

Heeft u nog niet gereageerd? Dan brengen wij het verzoek graag nog een keer onder uw aandacht. Uw kunt uw toezegging kenbaar maken door:

  • Een mail te sturen naar vvbkerkrentmeesters@gklunteren.nl
  • Het antwoordkaartje in de retourenvelop in te leveren op Molenparkweg Oost 9
  • Het antwoordkaartje in de retourenvelop, voorzien van een postzegel, op te sturen naar bovengenoemd adres.

Wilt u uw bijdrage liever ineens overmaken dan kan dat natuurlijk ook. Ons bankrekeningnummer is NL54RABO 0337 5123 29 t.n.v. Gereformeerde Kerk Lunteren PKN o.v.v. ‘bijdrage 2021’.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

College van Kerkrentmeesters.

Vergelijkbare berichten