Op de wijze van het vuur

Zondag is het Pinksterfeest. Het feest van de Geest wordt getoonzet door een geluid als van een windvlaag en vlammen als van vuur. Dat is Handelingen 2. Horen en zien, dus. Hopelijk gaat dat op Pinksteren 2012 ook voor veel mensen gebeuren, dat er wat te horen is en wat te zien is van de kracht van de Geest. Dat er een bezielende geest over ons komt.

Het is opvallend, dat er gesproken wordt over de Heilige Geest. Dat zal wel te maken hebben met de heiligheid van God. Als Jesaja
geroepen wordt, klinkt dat ook: heilig, heilig , heilig is de HEER. Het woord heilig betekent eigenlijk: apart, anders. Anders is de Here God, heel anders dan je zou denken. Hoe denk je eigenlijk over de Here God? Ver, ontoegankelijk, onbegrijpelijk, huiveringwekkend, onheilspellend, angstaanjagend? Maar de Heilige Geest overbrugt de afstand.

De Heilige Geest maakt omgang met God toegankelijk.

De Heilige Geest laat de Bijbelschrijvers in min of meer begrijpelijk taal spreken.

De Heilige Geest boezemt vertrouwen in, dat we een goede God hebben.

De Heilige Geest spelt het heil juist en maakt duidelijk, dat het heil ook voor jou bedoeld is.

De Heilige Geest is de kracht die vertolkt: wees niet bang!

Het is de Geest, die ons het geloof in het hart brengt en onze tong doet belijden: Jezus is Heer. En dat mag op de wijze van het vuur: vurig, gloedvol en louterend. Hoe zingt dat mooie lied het ook weer: ’t Is de Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus
is de Heer! Hopelijk beleeft u een mooi Pinksterfeest 2012!

Ds. Scheltens

P.S.: iedere zaterdag hoop ik voor onze website een column te schrijven.

 

Vergelijkbare berichten