Ds. Caroline Oosterveen beroepen

Op zondag 11 april is in een gemeentebijeenkomst aansluitend aan de ochtenddienst het beroep uitgebracht op ds. Caroline Oosterveen. Ds. Caroline Oosterveen komt per 9 augustus naar onze gemeente en zal op zondag 29 augustus haar intrede doen. 

De kerkenraad is verheugd dat aan de vacante periode sinds 1 september 2020 een einde komt en ziet uit naar onze nieuwe predikant.

De gemeente bijeenkomst van 11 april had vanwege de beperkende coronamaatregelen een ander karakter dan normaal. Zoals dat in coronatijd helaas voor zoveel zaken geldt. In normale tijden wordt voor het uitbrengen van een beroep een openbare gemeentevergadering gehouden waar iedereen bij aanwezig kan zijn en waarop zo nodig een stemming plaatsvindt. Met de coronabeperkingen is dat niet mogelijk. Daarom heeft de kerkenraad, na overleg met de classis, besloten alle gemeenteleden vooraf per brief te informeren en in geval men vragen heeft of het niet eens is met het beroepen van ds. Caroline Oosterveen, dat uiterlijk 8 april te laten weten. Daarmee heeft de stemming voorafgaand aan de gemeentebijeenkomst van 11 april plaatsgevonden. De kerkenraad heeft desondanks wel deze gemeentebijeenkomst willen houden om het besluit een beroep uit te brengen op ds. Caroline Oosterveen via het beperkt aantal aanwezigen in de kerk en de vele kijkers en luisteraars via KerkdienstGemist te laten meebeleven. Het is per slot van rekening een bijzonder en heuglijk moment dat we als gemeente beleven.

Voor de 30 aanwezige gemeenteleden die zich via de button hadden ingeschreven was er op 11 april geen gelegenheid nog vragen te stellen of opmerkingen te maken. Dat hebben zij, evenals alle thuiskijkers, vooraf kunnen doen. De kerkenraad wilde niet dat de aanwezigen een bevoorrechte positie hadden op de gedwongen thuisblijvers. Daarnaast moet de kerkenraad rekening houden met de privacy: onze uitzendingen via KerkdienstGemist zijn openbaar en dan is het niet gewenst dat mogelijk privacygevoelige zaken passeren. Om deze reden was op voorhand geregeld dat de uitzending wel live was te zien, maar niet is terug te kijken.

In de bijeenkomst op 11 april is ds. Caroline Oosterveen in een film gepresenteerd

. De voorzitter van de beroepingscommissie, Jan Bouwsema, heeft vervolgens toegelicht hoe de beroepingscommissie te werk is gegaan. 

Onze voorzitter, Ed Keijzer, heeft de gemeente meegenomen in het beroepingstraject. Eerst is door de kerkenraad een profielschets van de gewenste predikant vastgesteld. Daar heeft de gemeente zich over kunnen uitspreken. Vervolgens is een beroepingscommissie ingesteld die een afspiegeling beoogt te zijn van onze gemeente. De beroepingscommissie heeft namen gevraagd vanuit de gemeente en is zelf op zoek gegaan naar kandidaten. Uit de lijst van gegadigden is ds. Caroline Oosterveen naar voren gekomen en door de beroepingscommissie unaniem voorgedragen. De kerkenraad heeft deze voordracht overgenomen en de gemeente voorgesteld een beroep uit te brengen. Alle gemeenteleden hebben voor Pasen een brief ontvangen met informatie over ds. Caroline Oosterveen en de procedure en, zoals gezegd, eventuele vragen te stellen of kenbaar te maken dat men bezwaar heeft tegen het beroep.

De kerkenraad heeft geconcludeerd dat onze gemeente in overgrote meerderheid instemt met het beroep op ds. Caroline Oosterveen. 

Naar aanleiding van de brief zijn door een aantal gemeenteleden ook inderdaad vragen gesteld of zorgen geuit. Daar heeft het moderamen aandacht aan besteed en deze gemeenteleden hebben voorafgaand aan de gemeentebijeenkomst een reactie ontvangen op de vragen of geuite zorgen. 

Eind april zal de beroepsbrief door een delegatie van onze kerk aan ds. Caroline Oosterveen worden overhandigd. Ds. Caroline Oosterveen is gemotiveerd om onze gemeente te komen dienen. De kerkenraad heeft op 19 april gezegd dat we haar als één gemeente graag met open armen ontvangen.

Ds. Caroline Oosterveen zal op jaarbasis voorgaan in 34 zondagochtenddiensten en daarnaast op bijzondere diensten zoals Witte Donderdag en Goede Vrijdag. 

Maar eerst haar intrede op zondagochtend 29 augustus.

Namens de kerkenraad

Ton van Vuren

Vergelijkbare berichten