Na de zomer: op weg naar 150 jaar kerk (3)

Er wordt gewerkt aan voorbereidingen voor de viering van 150 jaar kerk.

Want de Gereformeerde Kerk te Lunteren bestaat op 5 augustus 2012 150 jaar.

Dat gaan we uitgebreid vieren op vrijdagavond 21 september, zaterdagmiddag en -avond 22 september en zondagmorgen 23 september.

We vieren, dat we bij de kerk van Christus mogen behoren!

In zijn Handboek Apologetiek (Boekencentrum, Zoetermeer 2012) kijkt Alister MacGrath ook naar Petrus en Paulus  –  Handelingen 2, 17 en 24-26.

Ik kijk nu even met hem mee naar Paulus.

We komen zo even in Athene (Handelingen 17).

Paulus zoekt aansluiting bij het besef van aanwezigheid van een godheid. Hij werkt toe naar zijn boodschap over de levende God. Anders dan Petrus op de Eerste Pinksterdag beroept hij zich niet op de bron van het Oude Testament als gezaghebbend. Omdat ze daar in Athene geen weet van hebben.

Hij sluit aan bij een dichter, de Atheense dichter Aratus (3de eeuw voor Christus). Aratus studeerde stoïsche wijsbegeerte op de school van Zeno in Athene.

Luister: Handelingen 17: 27 en 28 – Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd: “Uit hem komen ook wij voort.”

Niet om een punt te maken, maar om kracht bij te zetten aan zijn eigen punt!

Daarom  noemt hij wat bekend is bij zijn gehoor en geeft daar een draai aan.

Luister: het volgende vers 29 –  Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman, door mensen bedacht. De God waar ze via intuïtie rekening mee hielden – zelfs is er een tempel voor die onbekende god – maakt Paulus nu met naam en toenaam bekend: de God van het Evangelie.

Dus de aanpak in Athene is wezenlijk anders dan de aanpak in Jeruzalem.

Maar de uitkomst blijft gelijk: we geloven in de levende God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Of je nu bij de filosofie begint of bij de doopvont, dat is een keuze in zorgvuldigheid – afhankelijk voor wie je staat….

Volgende week iets over Paulus voor zijn rechter – Handelingen 24-26.

Ds. Scheltens

P.S.: iedere zaterdag hoop ik voor onze website een column te schrijven.

Vergelijkbare berichten