Zonnige Openluchtdienst met Pinksteren

Op de Eerste Pinksterdag zondag 19 mei 2013 was er op het veld van de fam. Pater (Molenweg/Engweg) een Openluchtdienst. Juist die dag was het zonnig en warm, terwijl de dagen ervoor en erna, druilerig, koud, nat en bewolkt waren. Precies die zondag van Pinksteren was het prachtig weer! De Openluchtdienst is door veel mensen bezocht. De PinksterSingers o.l.v. Margret Spelt zongen, mede begeleid door muzikale talenten en een band, samen met de aanwezigen mooie Pinksterliederen.

Voor de kinderen was er extra aandacht door Jaco van Riessen, die vroeg waarom we bij de Heilige Geest aan een duif denken. Omdat Jezus gedoopt is in de Jordaan en dat de Heilige Geest als een duif op Hem neerdaalde. Daarop haalde hij een kistje, met daarin drie witte duiven, vredesduiven, ter ere van de drie-enige God. Die duiven werden onder applaus vrijgelaten om te vliegen naar hun bestemming. Zo maakt de Geest ons vrij om te gaan naar onze bestemming. Zie ook de film op onze website.

Ds. Ria Scheltens-Ritzema wees erop, dat we niet zomaar los van de werkelijkheid vrolijk zijn. Er zijn verdrietige dingen in ons dorp, die we ook met ons meedragen op dit veld. Ze las een Pinksterboodschap van Paulus uit het slot van de Brief aan de Romeinen, over de hoop, die God ons geeft door ons geloof te vullen met vreugde door de kracht van de Heilige Geest.

Ik dacht bij het Pinksterverhaal aan Mozes, die bij zijn knorrende volk Israël verzuchtte: dat Gods Geest maar over het hele volk mocht komen. En met Pinksteren doet God wat Mozes vroeg: de Geest komt op heel het volk, op alle vlees. En de Geest wijst op Jezus, die ook onze Goede Herder wil zijn. De Geest werkt als de wind die waait waarheen hij wil. Maar het eindpunt van onze levensreis mag veilig zijn: veilig in Jezus’ armen. De Heilige Geest wordt door Jezus ‘de andere Trooster’ genoemd en die hulp van de kracht van omhoog hebben we hier beneden soms hard nodig. Want in de Openluchtdienst werd ook gebeden voor families in diepe rouw, groot verdriet of ernstige spanningen.

Na de dienst hebben velen een kaartje ingevuld met de tekst van het Pinksterlied:

’t Werk van God is niet te keren

omdat Hij erover waakt,

en de Geest doorbreekt de grenzen

die door mensen zijn gemaakt.

En die kaartjes werden met de ballonnen opgelaten, wel 300 (nu met 13 reacties!).

Daarbij heb ik o.a. gezegd: wij kunnen de ballonnen oplaten, maar de wind bepaalt in welke richting ze gaan. Zo gaat het in ons leven ook. Maar onze bestemming rust vast in Gods hand!

Ds. W.J.W. Scheltens

P.S.: iedere zaterdag hoop ik voor onze website een column te schrijven.

Vergelijkbare berichten