Na de zomer: op weg naar 150 jaar kerk (4)

De Gereformeerde Kerk te Lunteren bestaat op 5 augustus 2012 150 jaar.

Dat gaan we uitgebreid vieren op vrijdagavond 21 september, zaterdagmiddag en -avond 22 september en zondagmorgen 23 september.

We vieren, dat we bij de kerk van Christus mogen behoren! En dat we in het geheel van de apostolische traditie mogen staan. Daarom is het goed om ook op Paulus te letten.

In zijn Handboek Apologetiek (Boekencentrum, Zoetermeer 2012) kijkt Alister MacGrath ook naar Paulus.

Ik kijk nu even met hem mee naar Paulus voor de rechter ( Handelingen 24-26). We komen zo even in aanraking met de Romeinse rechtspraak . De Romeinse godsdienstige wereld werd bepaald door verheven gedachten over de keizer.

Bijzonder is, dat met name keizer Augustus (bekend uit het Kerstverhaal van Lucas 2) enkele tientallen jaren voor de geboorte van Jezus hoge verering naar zich toetrok.

Juist in de 50-er jaren van de eerste eeuw bloeit de keizerverering. Het heeft te maken met de gezagsverhouding ook in maatschappelijk verband. Niet meedoen met de keizerverering is opstand tegen het wettige gezag. En dan laat het christelijk geloof zich horen met: naam boven alle naam heeft Jezus gekregen omdat Hij zich gaf tot in de dood aan het kruis (Filippenzen  2:9).

Paulus krijgt te maken met een aanklacht door de beroepsredenaar en advocaat Tertullus (Handelingen 24: 1-8) – Paulus krijgt het verwijt onrust onder Joden te veroorzaken en de tempel van Jeruzalem wil ontwijden.

En dan bij de verzen 10-21 lees je over het verweer van Paulus. Hij wijst op de voortgaande lijn in de gedachten van hem en van de Joden die hem aanklagen. Vooral de Schriften en de opstanding worden genoemd.

Maar het belangrijkste is, dat hij zich bedient van de Romeinse manier van bewijsvoering. Daarmee past hij zich in de vorm aan! Vervolgens blijkt, dat vertekening altijd vraagt om rechtzetting. En dat doet Paulus: hij maakt duidelijk wat hij gelooft. Dat is positief.

Afwijzen van het geloof op grond van een misvatting – dat wil Paulus voorkomen. Uitleg is voor Paulus de beste verdediging.

Daarom doet de kerk er goed aan om uit te leggen wat er staat geschreven en wat je gelooft ten leven.

Ds. Scheltens

P.S.: iedere zaterdag hoop ik voor onze website een column te schrijven.

 

Vergelijkbare berichten