Opnieuw geboren

Vandaag een herinnering aan indrukken van deze week. Om kort te gaan, ze voelt zich, alsof ze opnieuw geboren gaat worden. Als
u verwacht, dat het over het Bijbels-theologische kernwoord ‘wedergeboorte’ gaat, moet ik u teleurstellen. Ze is in een traject van behandeling in hoop op zegen. Ook al is de religieuze taal haar niet zo eigen geworden. Ze heeft een dodelijke ziekte, maar is
niet doodziek, omdat er een behandeling bezig is, die hoop geeft. Er moet ook niets mis gaan. Ze wordt geen anders mens, direct, wel iemand die een traject achter zich krijgt, wat alles  daarna toch anders maakt. Haar karakter zal niet veel anders worden en dat is maar goed ook, want anders zou ze zichzelf niet meer zijn.

Ik vind het zwaar. De gesprekken verlopen op een plezierige manier. Er kan wel verwezen worden naar het wonder van het leven en het niet in kaart kunnen brengen van wat precies speelt. De naam van de Here God en het zich wenden tot de Here God, is niet aan de orde. Toch is weer wel duidelijk, dat je als predikant wel precies in dat kader over de vloer komt. Ze begint weer opnieuw,  als het laatste traject voorbij is. Dag kan wel een jaar duren. En als dan zal blijken, wie ze weer is. En als ze een griepje gaat krijgen, is dat – vreemd gesproken – juist een goed teken. Dan werkt het afweersysteem weer zoals dat behoort. Ik bewonder de positieve grondhouding van haar.

Een oudere dame, die veel heeft beleefd, maar tegenwoordig meer terugkijkt dan vooruitziet, vindt God zo ver weg. Ze vindt, dat God vroeger veel dichterbij was. En of ik wel weet, hoe of dat kan. Ik moet even denken. Ik kom aan met een wisselend gevoelsleven en dat je de ene keer God verder weg voelt, dan Hij wellicht is. Het bevredigt niet. Net als in Psalm 77 raad ik aan, om naar Gods daden in het verleden te kijken. Hoe die in het leven van Mozes en Gideon en Asaf opeens dichterbij brengen bij het geheimenis, dat God met ons is, ja ons helpen wil!

Je zou willen, dat Jezus genezingswonderen ook vandaag gebeuren, zegt ze. Ik denk, dat we die tekenen van Gods Koninkrijk mogen zien in het verband van de belofte, dat bij de komst van de Messias blinden gaan zien, lammen gaan lopen en doven gaan horen. En dat dit gebeurt bij Jezus, dat geeft aan dat Gods werk doorgaat. Ja, knikt ze, dat geloof ik ook: Gods werk gaat door!

Ds. Scheltens

P.S.: iedere zaterdag hoop ik voor onze website een column te schrijven.

Vergelijkbare berichten