Pas op met een verouderd Godsbeeld

Er wordt zo nu en dan meesmuilend gedaan over God als een oude man met een grote witte baard op een gouden troon. We moeten goed onthouden dat er geschreven staat: “God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid” (Johannes 4: 24) “.

En een ander Bijbelgedeelte maakt heel duidelijk, dat God niet los van zijn mensen wil gezien worden. Mozes krijgt te horen: jullie moeten me aanbidden als de God van Abraham, de God van Izaäk en de God van Jakob! (Exodus 3:15).

Dit is beeldvorming die aan de Heilige Schrift is ontleend. Dat heeft dus een klank, die gehoord kan worden!

Tenslotte wil ik wijzen op de verloren zoon en de wachtende vader uit Lucas 15. Als iets beeldbepalend mag zijn voor wie God is, is het wel dit verhaal; en hoor dan de vader zeggen: deze zoon was dood maar is levend geworden. Het is een feest waard!

Denk daarbij maar aan Psalm 103:

Zoals een vader liefdevol zijn armen

slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen

God onze Vader, want wij zijn van Hem.

 

Als het dan toch om beeldvorming moet gaan, denk ik aan het gedichtje ‘Een kleine Psalm’ van J.B. Charles:

 

Hij alleen zou met een grote sigaar

in de mond op straat mogen lopen,

met de duimen in zijn vest,

want Hij is God.

Maar Hij doet het niet,

want Hij is God.

 

Wat kunnen wij soms beschamend hoogmoedig zijn en wat is God dan toch eigenlijk ontroerend eenvoudig. Hoe zegt Jezus dat ook weer: “Leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart” (Matteüs 11: 29b).

 

Tenslotte: levenshouding

Ik denk ook nog aan 1 Johannes 4:20 Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft.

Weet u, het geheim van Jezus zit ‘m in de aanspraak: Onze Vader.

Niet mijn Vader, dat ook, maar vooral: Onze Vader.

Onze broeders en zusters zijn net zo goed kinderen van God als wijzelf.

Daarom is eerbied en liefde voor God ook te herkennen door onze manier van omgaan met de ander.

 

Ds. Scheltens

 

P.S.: iedere zaterdag hoop ik voor onze website een column te schrijven.

Vergelijkbare berichten